Reglement Grote VOKA Ondernemingsquiz

Quiz voor het grote publiek

Artikel 1: principe

De Grote Voka Ondernemingsquiz 2018 is een sensibiliserende wedstrijd van Voka, Koningsstraat 154-158, 1000 Brussel. De organisator heeft steeds het recht het wedstrijdreglement van De Grote Voka Ondernemingsquiz 2018 te wijzigen.

Artikel 2: wie kan deelnemen

Deelnemen aan de wedstrijd is mogelijk voor iedereen met een officiële verblijfplaats in België. Iedere deelnemer mag slechts met één e-mailadres deelnemen aan de wedstrijd. Enkel meerderjarige deelnemers kunnen prijzen winnen. De deelnemer verleent Voka het recht de juistheid van de door hem opgegeven identiteitsgegevens (naam, voornaam, e-mailadres) te controleren in het belang van de wedstrijd en om fraude te voorkomen. Wanneer zou blijken dat de door de deelnemer opgegeven informatie niet correct is, heeft dit onmiddellijke uitsluiting tot gevolg.

De werknemers van Voka en hun familieleden tot in de tweede graad komen niet in aanmerking voor prijzen.

Artikel 3: hoe deelnemen

Deelnemen aan de wedstrijd is gratis, en kan alleen online op www.Vokaquiz.be. De wedstrijd start op 16/04/2018 om 00.00 uur en wordt afgesloten op 31/05/2018, om 23.59 uur.

Artikel 4: wedstrijdverloop

De quiz kan enkel gespeeld worden in het Nederlands.

Vervolgens krijgt de deelnemer 10 meerkeuzevragen. Antwoorden kan door telkens een van de drie antwoordmogelijkheden aan te klikken. Meteen na het beantwoorden van de vraag, krijgt de deelnemer te zien of zijn antwoord juist of fout was, met de bijhorende feedback. Door te klikken op ‘volgende vraag’ gaat hij over naar de volgende vraag. De vragen worden willekeurig gekozen uit een ruime vragenpool. Elke deelnemer heeft dus een ‘persoonlijke’ wedstrijdquiz die kan verschillen van die van andere deelnemers.

Na het beantwoorden van alle wedstrijdvragen, krijgt de deelnemer zijn totaalscore te zien. Deelnemers die kans willen maken op een prijs:

 1. moeten minstens 8/10 halen;
 2. moeten zich registreren met de volgende gegevens: naam, voornaam. Het opgeven van valse, foutieve of onvolledige gegevens, zal de deelnemer elke kans op een prijs ontnemen;
 3. moeten de tweeledige schiftingsvragen volledig beantwoorden;
 4. moeten hun deelname bevestigen door te klikken op de link die naar het door hen opgegeven e-mailadres wordt gestuurd.

Elke deelnemer mag slechts met één e-mailadres dat hem toebehoort deelnemen aan de wedstrijd. Bij vermoeden van identiteitsvervalsing kan een quizzer uitgesloten worden van de wedstrijd en het recht op een prijs.

Iedere speler kan zo vaak deelnemen als hij wil en kan zo zijn score verbeteren. De beste score van al zijn spelkansen wordt definitief geregistreerd en telt mee in de eindranking. De deelnemer kan vrijblijvend zijn score delen via Facebook, Twitter, Linkedin of via e-mail.

Artikel 5: schiftingsvraag

De tweeledige schiftingsvraag voor de Grote Voka Ondernemingsquiz 2018 luidt als volgt:

 1. Hoeveel unieke deelnemers zullen op 31/05/2018 middernacht De Grote Voka Ondernemingsquiz volledig hebben uitgespeeld?
 2. Hoeveel van hen behaalden 8/10 of meer?

Het antwoord op de eerste schiftingsvraag bepaalt je plaats in de rangschikking van de winnaars. Bij ex aequo wordt gekeken naar het antwoord op de tweede schiftingsvraag.

Artikel 6: toekenning en verdeling van de prijzen

Voka vraagt de deelnemers hun correcte gegevens op te geven, om deze praktische afhandeling mogelijk te maken. Iedere deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het opgeven van correcte identiteitsgegevens. Na het afsluiten van de wedstrijd op 31/05/2018 zullen deze gegevens niet meer worden aangepast door Voka. Alle prijzen dienen persoonlijk afgehaald te worden bij het bedrijf dat de prijs aanbiedt, op vertoon van de identiteitskaart. De gegevens op de identiteitskaart moeten overeenstemmen met de gegevens op het ingevulde deelnameformulier. De winnaar laat Voka ook toe om een foto te nemen en foto + naam te verspreiden via sociale media en een persbericht.

De prijzen zijn niet inwisselbaar tegen speciën of andere voordelen in natura.

Voka is niet aansprakelijk voor de kwaliteit en de eventuele gebreken van de aangeboden prijzen.

Het toekennen van de prijzen gebeurt door Voka in de maand juni 2018 en ligt niet ter discussie.

Artikel 7: kennisgeving van de resultaten

De winnaars worden via e-mail op de hoogte gebracht door Voka zo spoedig mogelijk na 31/05/2018.

Artikel 8: privacy

Elke deelnemer geeft Voka toestemming om zijn of haar persoonsgegevens te verwerken in haar databank om de deelnemer te informeren over het verloop van de wedstrijd en uit te nodigen voor een eventueel vervolg van de wedstrijd volgend jaar. Voka behandelt persoonsgegevens volgens de bepalingen van de Belgische wet. De deelnemers hebben te allen tijde het recht van toegang tot deze gegevens, ter verbetering of schrapping.

Artikel 9: algemene bepalingen

Over de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd, telefonisch noch schriftelijk.

Voka is niet verantwoordelijk voor technische of andere problemen tijdens deze wedstrijd, die buiten haar wil om gebeuren of worden veroorzaakt door elementen die niet kunnen worden gecontroleerd door Voka. Het is de verantwoordelijkheid van elke deelnemer om te zorgen dat zijn software en hardware beschermd zijn en goed functioneren. Voka kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de wedstrijd, ten gevolge van overmacht, geen doorgang kan vinden of de modaliteiten ervan dienen aangepast te worden, ongeacht de reden voor zulke aanpassing.

In geval van misbruik, misleiding of bedrog behoudt Voka zich uitdrukkelijk het recht om de betrokken deelnemer(s) zonder meer uit te sluiten van deelname aan de wedstrijd.

Door deelname aanvaardt de deelnemer onverkort het huidige reglement De Grote Voka Ondernemingsquiz 2018, en verbindt hij zich ertoe zich onvoorwaardelijk neer te leggen bij de beslissingen van de jury en de wedstrijdleiding. Beroep daartegen is niet mogelijk.

Een exemplaar van dit reglement De Grote Voka Ondernemingsquiz 2018 kan gedurende de wedstrijdperiode geraadpleegd worden op de website www.Vokaquiz.be.

Privacybeleid

Natuurlijk beschermt www.Vokaquiz.be ook jouw privacy!

Doel van deze tekst

Met deze tekst willen we:

 • aangeven wie de verantwoordelijke voor de verwerking van deze website is;
 • een overzicht geven van de persoonsgegevens die we verwerken:
  • welke gegevens verzamelen we?
  • waarvoor gebruiken we deze gegevens?
  • hoe lang bewaren we deze gegevens?
 • verduidelijken met wie we deze persoonsgegevens delen;
 • jou informeren over ons cookiebeleid;
 • uitleggen welke rechten je hebt.

Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking van deze website?

Wij, Voka (Vlaams netwerk van ondernemingen), zijn de beheerders van de Vokaquiz.beDaarnaast zijn wij ook de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die door deze website verwerkt worden.

Dat wil zeggen dat wij bepaalde plichten hebben ten aanzien van jou, onze websitebezoeker. Zo mogen we zonder jouw toestemming geen informatie over jou verwerken die we niet nodig hebben om deze website te laten functioneren; moet de informatie die we verwerken steeds voor zeer specifiek afgelijnd doeleinde gebruikt worden; mogen we jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig bewaren en moeten we jou informeren over welke informatie we over jou verwerken.

 • We gebruiken uw gegevens uitsluitend om u te contacteren indien u gewonnen heeft, of te informeren over het verloop of vervolg van de wedstrijd.
 • Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt.
 • Uw gegevens worden verwijderd zodra de campagne afgelopen is.

Een overzicht van de persoonsgegevens die we verwerken

We verwerken deze gegevens alleen voor doelstellingen van intern beheer, met name de vlotte behandeling van jouw reactie en jouw verzoek om inlichtingen. We gebruiken jouw persoonsgegevens niet voor doeleinden en we geven ze niet door aan derden. Enige uitzondering hierop is het doorgeven van de persoonsgegevens van de winnaars aan de betreffende uitreiker van de prijs. Dit is nodig om het afhalen van de prijs mogelijk te maken.

Ons cookiebeleid

www.Vokaquiz.be maakt gebruik van cookies. Dat doen we om twee redenen:

 • sommige cookies zijn noodzakelijk om de website goed te doen functioneren en kan je niet weigeren als je deze site wilt bezoeken (de zogenaamde functionele cookies).
 • andere cookies gebruiken we voor analytische doeleinden van ons websiteverkeer (de zogenaamde analysecookies).

De cookies die we gebruiken voor de analytische doeleinden zijn first party cookies. Dat wil zeggen dat de informatie die ze verzamelen terechtkomt op servers onder ons beheer. Zo kunnen we garanderen dat deze informatie enkel voor de doeleinden gebruikt wordt zoals wij ze hier vermelden;

Gebruikte cookies

_ga – www.Vokaquiz.be – niet-functionele cookie

Doel van de cookie – Google Analytics: bijhouden van statistieken. Bijhouden van hoe de Gebruiker de website bezoekt, met het oog op verbetering diensten en online portalen. Deze cookie houdt de trafiek herkomst en campagnegegevens bij. Meer info: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage#overview. Verloopt na 2 jaar.

_gat – www.Vokaquiz.be – niet-functionele cookie

Doel van de cookie – Google Analytics: bijhouden van statistieken. Bijhouden van hoe de Gebruiker de website bezoekt, met het oog op verbetering diensten en online portalen. Deze cookie houdt de trafiek herkomst en campagnegegevens bij. Meer info: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage#overview. Verloopt na 10 minuten.

__utma – www.Vokaquiz.be – niet-functionele cookie

Doel van de cookie – Google Analytics: bijhouden van statistieken. Bijhouden van hoe de Gebruiker de website bezoekt, met het oog op verbetering diensten en online portalen. Deze cookie houdt de trafiek herkomst en campagnegegevens bij. Meer info: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage#overview Verloopt na 10 minuten.

voka-quiz-user-id – www.Vokaquiz.be – niet-functionele cookie

Doel van de cookie – dev+: bijhouden van het eerste tijdstip waarop de Gebruiker voor het eerst de website bezocht. Verloopt na 1 jaar.

Jouw rechten?

Je hebt steeds recht op inzage, verbetering en verwijdering van jouw persoonsgegevens. Hiervoor stuur je een brief per post of per mail, met voornaam, achternaam en mailadres, identiek zoals opgegeven op het wedstrijdformulier, naar ons.

Je brief verstuur je naar:

Voka
Koningsstraat 154-158
1000 Brussel

Je e-mail verstuur je naar: info@Voka.be
Dit verzoek wordt gearchiveerd gedurende 1 jaar.
Meer informatie over jouw rechten vind je hier.