Welk bedrijf kan onder een bewoond gebouw een bouwput graven en een kelder creëren?

Van Rooy FBT graaft een bouwput onder uw bestaande woning en creëert zo een kelder.

Van Rooy-FBT

Van Rooy-FBT is al jaren de referentie voor bouwputbeschoeiingen en funderingstechnieken. Met een rijke kennis van de ondergrond, beton en staal plaatsen ze funderingsputten, stabiliseren ze bouwputten en realiseren ze kelders. Alle (graaf)-technieken worden uitgevoerd met eigen hypermoderne machines.