Welk bedrijf nam al meer dan 400 miljoen foto’s van bouw- en engineeringprojecten voor opvolging en communicatie?

Asoreco nam sinds 2014 al meer dan 400 miljoen foto’s van bouw- en engineeringprojecten.

Asoreco

Asoreco nam sinds 2014 al meer dan 400 miljoen foto’s van duizenden bouw- en engineeringprojecten. Op die manier worden deze sites meticuleus in kaart gebracht en dat is nodig om overzicht te houden, de veiligheid te garanderen en om een project in de markt te zetten.