Welk bedrijf rust op de pijlers Ontwerp, Uitvoering en Invulling?

Het Vlaamse bedrijf Buromodern rust op drie pijlers: ontwerp, uitvoering en invulling.

Buromodern

Buro Modern helpt je om je kantoorruimte optimaal in te richten en te benutten. Het bedrijf deelt haar kennis “van casco tot kantoorstoel”: in de Concept Studio worden weldoordachte kantoorprojecten uitgetekend, BM Totaalproject coördineert de uitvoering en BM Meubilair richt in op jouw maat.