Welk bedrijf verhoogt de veiligheid rond scholen met gekleurde wegdeksystemen?

Het Brugse bedrijf Mobilmat draagt onder meer bij tot veiligere schoolomgevingen met een duurzaam gekleurd wegdeksysteem.

MOBILMAT NV

Mobilmat onderhoudt en herstelt asfalt- en betonwegen. De drie werkgebieden: gietasfaltherstellingen, het plaatsen van gekleurde wegdeksystemen voor het verbeteren van de veiligheid, en slemwerken, waarmee de veroudering van een asfaltweg wordt tegengegaan en de weg weer waterdicht gemaakt wordt.