Welk bedrijf wekt voor 4000 huishoudens energie op uit vergistbare reststromen?

Ecoson kan voor ca. 4000 Belgische huishoudens hernieuwbare energie opwekken uit vergistbare reststromen.

Rendac/Ecoson

Rendac haalt kadavers en dierlijk restmateriaal op voor verwerking en vernietiging. Zo zorgt het bedrijf voor verlaging van dierziekte- en volksgezondheidsrisico’s. Bovendien zet Rendac haar eindproducten in voor de productie van groene energie en duurzame brandstoffen.