Welk bedrijf zorgt voor blauwe wondpleisters voor de voedingsindustrie?

De pleisters die Detectaplast maakt voor voedingsindustrie, catering en grootkeuken, zijn blauw omdat ze zo snel opvallen in voedsel (dat nooit blauw is).

Detectaplast (ortho medic care nv)

Vandaag biedt Detectaplast het compleetste gamma detecteerbare pleisters aan. Het bedrijf is een echte pleisterautoriteit: snijwonde, schaafwonde, brandwonde? In vinger(top), kneukel, handpalm, arm of op een moeilijke plaats? Voor elke toepassing en elke plaats is er de juiste (blauwe) pleister!